Πίνακας κατώτατων ορίων κατηγοριών

Δείκτης

Δυναμικότητας

Τίτλος Μαύρα Χρυσά Placing

16 ♠♠

Ανώτατος Μετρ 200.000 10.000 400

15 ♠

Μεγάλος Μετρ 130.000 6.500 250

14 ♠

Ισόβιος Μετρ 75.000 4.000 150

13 ♠♣

Εθνικός Μετρ 45.000 2.700 75

12 

Μετρ 30.000 1.700 35

11 ♥♥

Περιφερειακός  Μετρ 15.000 800 12

10 ♥♦

Υποψήφιος  Μετρ 10.000 500 6

Δόκιμος Μετρ 6.000 300 3

Έμπειρος Α΄ 4.000 200 -

♦♥

Έμπειρος Β΄ 2.500 125 -

♦♦

Έμπειρος Γ΄ 1.500 75 -

Έμπειρος Δ΄ 900 30 -

4 ♣♠

Κατηγορία Α΄ 500 - -

3 ♣

Κατηγορία Β΄ 250 - -

2 ♣

Κατηγορία Γ΄ 100 - -

1 ♣♣

Κατηγορία Δ΄ - - -

 

Web Site designed by Jenny Adamopoulou