Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου

Στις 7/9/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας (ΟΑΜΚ) που προέκυψε από τις  εκλογές της 2/9/2018 . Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

 

Πρόεδρος: Κατσίποδας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Φασουλής Παντελής

Γενικός Γραμματέας: Μιχαλοπούλου Καλλιόπη -  Κλαίρη

Ταμίας: Κορομηλάς Αθανάσιος

 

Μέλη:

Αδαμόπουλος Μιχάλης

Θωμόπουλος Δημήτριος

Κουτσουμπού Βασιλική

Σαΐτης Παναγιώτης

Σινάνης Σπύρος

Web Site designed by Jenny Adamopoulou